Opis kursu LabChem

Wysokospecjalistyczny Kurs LabChem ma na celu  zwiększenie specjalistycznej wiedzy zgodnie z oczekiwaniami pracodawców oraz wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia poprzez nawiązanie współpracy z pracodawcami w zakresie realizacji programu studiów.

Podczas kursu studenci nabędą umiejętności pracy w chemicznym laboratorium badawczym z wdrożonym systemem jakości zgodnie z wymogami ISO 17025. Program kursu obejmować będzie: normalizację, specyfikacje metody badań, dyrektywy, aktualizację norm, wyszukiwanie, aspekty prawne, wstęp do systemów zarządzania, korzyści z akredytacji laboratorium wg ISO/IEC 17025, wymagania dotyczące zarządzania, wymagania techniczne, nadzór nad dokumentami, nadzór nad zapisami, przegląd zapytań, ofert i umów, przekazywanie wyników.

Liczba godzin kursu: 60 (wykłady + warsztaty)

Zajęcia praktyczne będą odbywały się w warunkach rzeczywistych  laboratorium chemicznego akredytowanego zgodnie z ISO 17025 i będę dodatkowo zawierać przeszkolenie praktyczne uczestników kursu z pobierania próbek produktów ciekłych z beczek, cystern i zbiorników w warunkach rzeczywistych.

 

Lista osób zakwalifikowanych

identyfikacja na podstawie numerów PESEL:
 

1. 91022301543

2. 91060407382

3. 91110301202

4. 91031202907

5. 91110302500

6. 91050300387

7. 92012707963

8. 90100809122

9. 91011305363

10. 92082708695

11. 93052411588

12. 91040416528

13. 91110908188

14. 91072613483

15. 91012704840

16. 91042206048

17. 93041914968

18. 91072101049

19. 91072908829

20. 91102705423

21. 91072713589

Człowiek - najlepsza inwestycja

     
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiązane dokumenty