Zaproszenie do składania ofert - LabChem

na przeprowadzenie wysokospecjalistycznego kursu zawodowego pn. Działalność akredytowanych chemicznych laboratoriów badawczych zgodnie z wymaganiami ISO 17025

Termin: 26 marzec  – 9 kwiecień 2015 r.

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Ewelina Dyląg, Kierownik Projektu, tel. 012 663 10 88, e-mail: ewelina.dylag@uj.edu.pl

Zapytanie Ofertowe LabChem

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego LabChem

 

Zaproszenie do składania ofert LabView

na przeprowadzenie wysokospecjalistycznego kursu zawodowego pn. LabView

Termin: 26 marzec  – 9 kwiecień 2015 r.

Uwaga: Termin przedłużony do 17 kwietnia 2015 r., godz. 15:00

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Ewelina Dyląg, Kierownik Projektu, tel. 012 663 10 88, e-mail: ewelina.dylag@uj.edu.pl

Zapytanie Ofertowe LabView

W odpowiedzi na Państwa zapytania: 1 godz. kursu = 60 min. Biorąc pod uwagę konieczność pilnego rozpoczęcia zajęć bezpośrednio po zamknięciu terminu składania ofert, zwracamy się z prośba o przesłanie Państwa propozycji harmonogramu kursu.

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego LabView.

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

     
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dokumenty powiązane