Warsztaty z pracodawcami mają na celu podniesienie kompetencji sprzyjających aktywizacji zawodowej studentów i studentek, zapoznanie z wymogami pracodawców na etapie rekrutacji oraz zwiększenie umiejętności praktycznego poszukiwania pracy.

 

Program warsztatów obejmować będzie:

• Wymagania rekrutacyjne,

• Etyka w działaniach zawodowych

• Budowanie współpracy

• Własność intelektualna i jej konsekwencje w gospodarce

• Najnowsze technologie IT

• Zarządzanie chemikaliami zgodne z zasadami REACH

 

W ramach realizowanego projektu odbędzie się 15 warsztatów z pracodawcami.

Człowiek - najlepsza inwestycja

     
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego