Warsztaty z przedsiębiorczości mają na celu podniesienie zwiększenie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności gospodarczej absolwentów kierunków Informatyka Stosowana, Chemia oraz Ochrona Środowiska.

Program warsztatów obejmuje 16 godzin zajęć dydaktycznych z zakresu:

funkcjonowania firmy; cele, założenia, struktura i funkcje biznesplanu, wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii i marketingu

Zajęcia obywać się będą  w salach dydaktycznych na Wydziale FAIS oraz Wydziale Chemii.

Człowiek - najlepsza inwestycja

     
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego