O projekcie:

Projekt Na Podbuj rynku! jest realizowany przez Wydział Chemii i Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ  i obejmuje następujące formy wsparcia:

  1. Szkolenia kompetencji interpersonalnych
  2. Program stażowy
  3. Warsztaty z pracodawcami
  4. Wysokospecjalistyczne kursy zawodowe 
  5. Warsztaty z przedsiębierczości  
  6. Konkursy na najlepsze pomysły biznesowe 

Grupa docelowa:

Działania projektowe skierowane są do 160 studentów/studentek 3 roku I stopnia oraz 2 roku II stopnia kierunków: Informatyka Stosowana, Chemia oraz Ochrona Środowiska.

Pochodzenie środków:

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1. "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy"; Poddziałanie 4.1.1. "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni".

Nr projektu: POKL.04.01.01-00-194/14
Nr umowy: UDA - POKL.04.01.01-00-194/14-00 
Okres realizacji:  03.11.2014 do 30.09.2015  
Budżet projektu:  971634,96 zł

Człowiek - najlepsza inwestycja

     
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dokumenty powiązane