Główny email projektu:


pokl2014@chemia.uj.edu.pl

Kierownik Projektu:


mgr Ewelina Dyląg, tel. 12 663 10 88, ewelina.dylag@uj.edu.pl

Specjalista ds. Finansów:


mgr Dorota Buchwald - Cieślak, tel. 12 663 38 33, dorota.buchwald@uj.edu.pl,

Wydział Chemii:


dr hab. Barbara Gil, tel. 12 663 20 16, pok. 131b, gil@chemia.uj.edu.pl,                                                                        

Wydział FAIS:


dr hab. Piotr Cyganik, tel.: 12 664 45 20 ; pok.: B-1-13, piotr.cyganik@uj.edu.pl

Koordynator ds. programu stażowego:


dr Stefan Witkowski, tel.  12 663 22 38, pok. 430a, witkowss@chemia.uj.edu.pl

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

     
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego