Konkurs na najlepsze pomysły biznesowe ma na celu promowanie przedsiębiorczych postaw, wsparcie samozatrudnienia oraz rozwijanie kreatywnego myślenia.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach - I dla Informatyki Stosowanej oraz II dla Chemii i Ochrony Środowiska. 18 osób spośród studentek/tów, którzy wezmą udział w warsztatach z przedsiębiorczości będzie miało za zadanie przygotowanie biznesplanów i zaprezentowanie ich podczas otwartej sesji z przedsiębiorcami.

Jury składające się z pracodawców wybierze 6 laureatów. Nagrody przyznane będą w formie refundacji kosztów wizyty studyjnej, udziału w konferencji tematycznej, coachingu, doradztwa zawodowego w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Człowiek - najlepsza inwestycja

     
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego