Szkolenia interpersonalne maja na celu podniesienie kompetencji społecznych sprzyjających aktywizacji zawodowej absolwentów kierunków Informatyka Stosowana, Chemia oraz Ochrona Środowiska.

Program szkolenia obejmuje 16 godzin zajęć dydaktycznych:

Moduł I (4 godz.):

Rozwijanie zdolności komunikacyjnych w tym umiejętności wypowiedzi, argumentowanie,  nawiązywanie kontaktu, negocjacje

Moduł II (4 godz.):

Współpraca w zespole, w tym: kontrola emocjonalna, kultura osobista, orientacja na sukces zespołowy

Moduł III (4 godz.):

Rozwiązywanie problemów: w tym metody rozwiązywania problemów, radzenie sobie ze stresem,

wytrwałość

Moduł IV (4 godz.):

Osobowość zbalansowana: w tym: dążenie do sukcesu, przywództwo, wywieranie wpływu, etyka, odpowiedzialność

Zajęcia obywać się będą  w salach dydaktycznych na Wydziale FAIS oraz Wydziale Chemii.

Zapisy na szkolenia z kompetencji interpersonalnych

Numer Grupy

Termin

Link do zapisów

GRUPA 3

 

24 kwiecień (piątek) 16:00 – 20:00

29 kwiecień (środa) 15.30-20.00

30 kwiecień (czwartek) 16.30 - 20:00

 

 

http://goo.gl/forms/zf4mFRVuNn

GRUPA 4

 

4 maj (poniedziałek) 16.30-20.30

5 maj (wtorek) 17.15-20.15

6 maj (środa) 15.00-20.00

 

 

http://goo.gl/forms/GMsThCi05m

 

GRUPA 5

 

9 maj(sobota) 9:00 – 15:00

10 maj(niedziela) 9:00 – 15:00

 

http://goo.gl/forms/vlQ75HoHVU

 

GRUPA 6

 

11 maj (poniedziałek) 16.30-20.30

12 maj (wtorek) 17.15-20.15

13 maj (środa) 15.00-20.00

 

 

http://goo.gl/forms/7opeOdRpE8

 

GRUPA 7

 

18 maj (poniedziałek) 16.30-20.45

19 maj (wtorek) 17.15-20.45

20 maj (środa) 16.30 - 20:45

 

 

http://goo.gl/forms/UTQAJv64T9

 

 

GRUPA 8

 

23 maj (sobota) 9:00 – 15:00,

24  maj (niedziela) 9:00 – 15:00

 

 

http://goo.gl/forms/0yeiiHHXGo

 

GRUPA 9

 

25 maj (poniedziałek) 16.30-20.45

26 maj wtorek) 17.15-20.45

27 maj (środa) 16.30 - 20:45

 

 

http://goo.gl/forms/CmkW0gNzH9

 

GRUPA 10

 

6 czerwiec (sobota), 9:00 – 15:00

7 czerwiec (niedziela), 9:00 – 15:00

 

 

http://goo.gl/forms/BkPHv9oFwk

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

     
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dokumenty powiązane