Warsztaty z pracodawcami - Shim-pol

"Absolwenci wydziałów chemicznych na rynku pracy"

Zapisz się: http://goo.gl/forms/fcxMSqwd9H

 

Warsztaty z pracodawcami - NOKIA

Zapisz się: http://goo.gl/forms/jyTbyiWsx6

 

 

Warsztaty z pracodawcami - ERICPOL

Zapisz się: http://goo.gl/forms/Jf2TzxHh7O

 

Wyniki II naboru programu stażowego

Niniejszym udostępniamy listę rankingową II naboru do programu stażowego.


Lista rankingowa

 

 

II Nabór do programu stażowego

 

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem II naboru na staże.
- Dokumenty mogą składać osoby, które wcześniej złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie.
- Obligatoryjnym warunkiem rozpoczęcia stażu jest udział w szkoleniach z kompetencji interpersonalnych.
- Osoby, które w przeszłości korzystały już ze staży finansowanych z programów unijnych są wykluczone z rekrutacji.

Terminarz

Przewodnik

 

 

Staże – lista osób zakwalifikowanych

Zapraszamy do zapoznania się z Listą osób wg. numerów pesel (od największego do najmniejszego), które zakwalifikowały się do programu stażowego. 

Liczba złożonych listów intencyjnych: 104
Przyznano: 99 staży

Od postanowień Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania do Komisji Odwoławczej, w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia opublikowania listy rankingowej (21 – 28 kwiecień).

 


LabView - lista osób zakwalifikowanych

Zapraszamy do zapoznania się z listą osób zakwalifikowanych do kursu LabView.

 

 

 

Warsztaty z pracodawcami - PerkinElmer

Serdecznie zapraszamy na pierwsze z cyklu spotkanie z pracodawcą, przedstawicielem firmy Perkin Elmer, panią Aleksandrą Bławat.

Spotkanie, w formie pracy warsztatowej, miniwykładu, aktywnych ćwiczeń oraz dyskusji uczestników będzie obejmować przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz przygotowania CV w odpowiedniej formie.

Spotkanie odbędzie się w dniach:

  • 28.04 (wtorek) godz 17.00-18.30 sala 30 (Wydział Chemii, ul.Ingardena 3)
  • 29.04 (środa) godz 17.00-18.30 sala seminaryjna Zakładu Chemii Teoretycznej (Wydział Chemii, ul.Ingardena 3)

Ilość miejsc na zajęciach ograniczona. Zapisy do 23.04.2015 (liczy się kolejność zgłoszeń).

Program zajęć oraz dalsze informacje jak się zapisać znajdują się tutaj.

 

LabChem - lista osób zakwalifikowanych

Zapraszamy do zapoznania się z listą osób zakwalifikowanych do kursu LabChem.

 

 

Rekrutacja na staże

Ogłaszamy rekrutację na staże!

Termin:                            1 kwiecień – 20 kwiecień (szczegóły w terminarzu)
Miejsce przyjmowania dokumentów: sekretariat dydaktyczny Informatyki Stosowanej na Wydziale FAIS oraz dziekanat (p. Anna Pocztorenko) na Wydziale Chemii.
Spotkania organizacyjne: 8 kwiecień - Wydział Chemii
10 kwiecień - Wydział FAIS (szczegóły w terminarzu)

 

Zapraszamy do zapoznania się z terminami, zasadami organizacji staży oraz listem intencyjnym. Dokumenty od załącznika nr 2 do nr 8 obowiązywać będą Państwa już po otrzymaniu wsparcia.

Każdy z uczestników ma prawo dowolnie wybrać firmę do odbycia stażu.

Osoby, które zgłosiły swoje uczestnictwo do kursów LabView oraz LabChem mogą również składać swoje aplikacje w ramach konkursu stażowego.

Wymogiem obligatoryjnym rozpoczęcia stażu jest udział w szkoleniach z kompetencji interpersonalnych.

 

Rekrutacja na zajęcia LabChem

Ogłaszamy nabór na specjalistyczny kurs zawodowy:

LabChem

W zajęciach weźmie udział maksymalnie 20 osób. Zajęcia obejmują 30 godzin wykładów i 30 godzin warsztatów praktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2014/15.

1. Termin i lokalizacja zajęć zostaną podane po zakończeniu rekrutacji.

2. Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez złożenie podpisanego formularza zgłoszeniowego na Wydziale Chemii UJ (dla studentów kierunków Chemia i Ochrona Środowiska) u dr hab. Barbary Gil pok. 131 b i dr Stefana Witkowskiego, pok. 430a oraz w sekretariacie Wydziału Informatyki Stosowanej (dla studentów FAIS).

3. Zgłoszenie będą przyjmowane do dnia 25 marca 2015.

4. Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 25 marca 2015, godz 12.00 w sali 213 (Audytorium WCh) bezpośrednio po wykładzie prof. dr hab. B. Siekluckiej.
 

Rekrutacja na zajęcia LabView

Ogłaszamy nabór na specjalistyczny kurs zawodowy:

LabView

W kursie weźmie udział maksymalnie 24 osoby. Zajęcia obejmują 40 godzin i zostaną zrealizowane w cyklu 6 kolejnych spotkań.

1. Termin i lokalizacja zajęć. Zajęcia będą odbywać  się w Instytucie Fizyki UJ ul. Łojasiwicza 11 w Sali G1-08 w dwóch grupach. Grupa I będzie dobywać zajęcia w  soboty w godzinach 9.00 – 16.40 z godzinną przerwą w trakcie zajęć (12.00 – 13.00). Grupa II będzie dobywać zajęcia w  niedziele w godzinach 9.00 – 16.40  z godzinną przerwą w trakcie zajęć (12.00 – 13.00).

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć. Zajęcia rozpoczną się  dnia 25 kwietnia (Grupa I) i 26 kwietnia (Grupa II). Zakończenie zajęć jest planowane dnia 6 czerwca (Grupa I) i 7 czerwca (Grupa II).

3. Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez złożenie podpisanego formularza zgłoszeniowego w sekretariacie Informatyki Stosowanej. Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

4. Zgłoszenie będą przyjmowane do dnia 20 marca 2015 .
 

Rozpoczęcie projektu – rekrutacja

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Chemii UJ zaprasza do udziału w projekcie: Na podbUJ rynku! – kompleksowy program podniesienia kompetencji zawodowych studentów i studentek kierunków Informatyka Stosowana, Chemia i Ochrona Środowiska.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działania projektowe skierowane są do 160 studentów/studentek 3 roku I stopnia oraz 2 roku II stopnia kierunków: Informatyka Stosowana, Chemia oraz Ochrona Środowiska.

Rekrutacja rozpoczyna się 8 grudnia 2014 r. 

Zgłoszenia, prosimy wysyłać pocztą e –mail: pokl2014@chemia.uj.edu.pl do dnia 13 lutego 2015 roku a podpisane karty dostarczyć:

Wydział Chemii:

 dr hab. Barbary Gil, ul. Ingardena 3  pok. 131b lub dr Stefana Witkowskiego, ul. Ingardena 3 pok. 430a.

Wydział FAIS:

Sekretariat dydaktyczny Informatyki stosowanej

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków

Pokój H-0-04

Zapraszamy do udziału!

 

 

 

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

     
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego